VI науково-практична конференція з міжнародною участю

 Eкстрaпірaмідні зaxвoрювaння: клінікa, діaгнoстикa, лікувaння

Oргкoмітeт

Гoлoвуючі:

aкaдeмік НAМН Укрaїни В. В. Бeзрукoв

ДУ «Інститут геронтології

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

проф. В. Б. Шатило

ДУ «Інститут геронтології

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

проф. І. М. Карабань

ДУ «Інститут геронтології

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

Оргкомітет:

д. мед. н. І. В. Богданова

ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»

чл.-кор. НАМН України Л. А. Дзяк

Дніпропетровський медичний університет

проф. І. М. Карабань

ДУ «Інститут геронтології

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

проф. Н. В. Литвиненко

Українська медична стоматологічна академія

проф. С. П. Московко

Вінницький медичний університет ім. М. І. Пирогова

к. мед. н. Я. Є. Саноцький

Львівська обласна клінічна лікарня

проф. т. М. Слободін

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Секретаріат:

к. м. н. Н. В. Карасевич

ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

к. б. н. С. А. Кріжановський

ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»


Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.